Iš mažo kaimo į stambų pramonės centrą

Lietuvos Aidas. 1938 06 01. p.7