Aukšt. Technikos Mokyklos rūmai bus baigti statyti dar šį rudenį

Lietuvos Aidas. 1938 06 03. p.5