Tauragėje šaligatviai galės būti tik iš betoninių plytų

Lietuvos Aidas. 1938 06 07. p.4