Šventosios uoste ir vasarvietėj

Lietuvos Aidas. 1938 06 07. p.7