Kaip šiemet su Palanga

Lietuvos Aidas. 1938 06 08. p.8