Kulautuva užsidėjo naują skrybėlaitę

Lietuvos Aidas. 1938 06 12. p.6