Klaipėdos ir Šventosios uostų vaidmuo Lietuvos ūkiniame gyvenime

Lietuvos Aidas. 1938 06 15. p.3