Kybartų miesto reikalai

Lietuvos Aidas. 1938 06 24. p.4