Visur siekiama darbininkus aprūpinti mažomis nuosavybėmis

1937 07 31. p.5