Molėtų kraštas ryžtingai kuria skaisčią ateitį

Lietuvos Aidas. 1938 06 30. p.1