Kaip bus tvarkomos miestų žemės

Lietuvos Aidas. 1938 07 06. p.8