Klaipėdos miesto seimelio posėdis

Lietuvos Aidas. 1936 10 03. p.10