Peržiūrimos Kauno miesto įmonės

Lietuvos Aidas. 1934 10 13. p.5