Siaur. gelež. dirbtuvės padirbo naują medžiu kūrenamą motorinį vagoną

Lietuvos Aidas. 1934 02 21. p.9