Žinutės apie Klaipėdą

Lietuvos Aidas. 1934 02 23. p.6