Pirmoji darbo stovykla inteligentams bedarbiams

Lietuvos Aidas. 1934 02 23. p.7