Priemiesčių statybos reikalu

Lietuvos Žinios. 1931 10 23. p.5