Iš Vytauto Didž. Komiteto nutarimų

Lietuvos Žinios. 1931 10 22. p.6