Amerikos lietvių akcinės bendrovės reklama

Lietuvos Žinios. 1931 10 24. p.6