Vandentiekiui gauta daug vamzdžių

Lietuvos Žinios. 1931 10 29. p.5