Kuriuose rajonuose Kauno mieste nebus leidžiama statyti pramonės įmonių

Lietuvos Žinios. 1931 10 30. p.4