Miesto centre automobiliai klimpsta purvyne

Lietuvos Žinios. 1931 11 02. p.6