„Dainavos“ sanatoriją aplankius

Lietuvos Žinios. 1931 11 09. p.4