Vailokaitis gaisro nuostolių reikalaująs 1 mil. lt.

Lietuvos Žinios. 1931 11 12. p.5