Lietuvių bendrovė Vilniuje namams pirkti

Lietuvos Žinios. 1931 11 14. p.2