Reikalauja atlyginti už siaur. geležinkelį

Lietuvos Žinios. 1931 11 16. p.5