„Parama“ Kauną aprūpins duona

Lietuvos Žinios. 1931 11 17. p.4