Škicai iš Palangos gyvenimo

Lietuvos Aidas. 1935 08 03. p.2