Patvirtinti Biržų, Panevėžo ir Kretingos apskričių biudžetai

Lietuvos Aidas. 1935 02 07. p.4