Petrašiūnų ir kitų vietovių prie Kauno miesto prijungimo klausimu

Lietuvos Aidas. 1935 02 07. p.4