Smardonės vasarvietėje baigs statyti gydyklos namus

Lietuvos Aidas. 1937 04 29. p.4