Vasarvietės jau ruošiasi svečius sutikti

1935 04 25. p.6