Koks turėtų būti pastatytas Dariui ir Girėno paminklui

Lietuvos Aidas. 1935 02 08. p.8