Nuo Raseinių ligi Kauno

Lietuvos Aidas. 1937 08 06. p.6