Kelias į mūsų krašto vasaros rytus

1937 08 13. p.7