11 naujų inžinierių

Lietuvos Aidas. 1934 11 02. p.8