Savivaldybių reikalai

Lietuvos Aidas. 1934 11 03. p.7