Mūsų mokyklos skaičių šviesoje

Lietuvos Aidas. 1934 08 18. p. 7