Šiaulių miestas rodo nūdienį savo veidą

1934 11 05. p.3