Kybartai - gražus mūsų krašto pažangos vaizdas

Lietuvos Aidas. 1934 11 06. p.8