Klaipėdos uostas jau lenkia savo kaimynus

Lietuvos Aidas. 1934 07 30. p. 6