LA, 1936.04.16, p.4 - 1017 gyventojų tenka viena pradžios mokykla

Lietuvos Aidas. 1936 04 16. p.4