Klaipėdos krašte pasivažinėjus ir pabuvus

1937 08 17. p.5