Klaipėdos krašto lietuvių mokyklų draugija numato per 10 metų įsteigti 100 mokyklų

Lietuvos Aidas. 1936 03 24. p.4