Tauragė - viena seniausių aisčių vietovių

Lietuvos Aidas. 1934 02 24. p.8-10