Marijampolė. Pradėjo statyti naują mokyklą

1937 08 17. p.6