Žinutės apie Biržus

Lietuvos Aidas. 1934 02 26. p.5