Vievis. Vasarvietė Vilniaus pafrontėje

Lietuvos Aidas. 1937 08 17. p.6