Kaip šeimininkauja vokiečiai

Lietuvos Aidas. 1934 05 03. p.3