Kaip šiais metais bus renkamos lėšos Vytauto Didžiojo Muziejaus statybai baigti

Lietuvos Aidas. 1934 05 03. p.4